Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Rok za prijavo seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, se izteče 31. 12. 2018

Ljubljana, 17. decembra 2018 – V skladu s sprejetim Pojasnilom o sporočanju seznamov oseb, odgovornih za javna naročila se rok za prijavo izteče 31. 12. 2018. 

Hkrati opozarjamo, da je potrebno zavezanca prijaviti na elektronskem obrazcu za prijavo posameznika v seznam zavezancev, ki je dostopen tukaj in ne na splošnih dopisih. Obrazec je potrebno opremiti tudi z žigom in podpisom odgovorne osebe oziroma osebe, kateri je bilo pooblastilo podeljeno. Teh obrazcev ne izpolnjujejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja sami.

Sklepno želimo vse organe oziroma naročnike tudi opozoriti, da je potrebno pri prijavi te skupine zavezancev upoštevati tudi nove mejne vrednosti, ki so stopile v veljavo 1. 1. 2018. Več v nadaljevanju.

Od 1. 1. 2018 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU, ker je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2365 z dne 18. decembra 2017, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2364 z dne 18. decembra 2017, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 017/2366 z dne 18. decembra 2017 in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2367 z dne 18. decembra 2017.

Nove mejne vrednosti so:

  • Na splošnem področju:

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 144.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila organov RS in samoupravnih lokalnih skupnosti;

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 221.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila drugih naročnikov;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

  • Na infrastrukturnem področju:

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 443.000 EUR brez DDV;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

Rok za prijavo seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, se izteče 31. 12. 2018
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar