Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 12. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 41. seje senata komisije
2. Obravnava Vmesnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava zadev s področja lobiranja
5. Potrditev prečiščenega besedila št. 6 Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 42. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar