Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na obzorju premiki v zakonodaji glede FIHO?

Ljubljana, 13. decembra 2018 – Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije z namestnikom predsednika Urošem Novakom so se v sredo 12. decembra 2018 sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer.

Predstavniki komisije so na sestanku izpostavili dolgotrajno prisotna tveganja za neintegritetno ravnanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO), ki med drugim izhajajo že iz samih zakonskih okvirov, saj je veljavni Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki ureja delovanje fundacije, preohlapen, predvsem pa se je izpel v njegovem namenu lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije. Zato je nujno potrebno oblikovati pravni okvir, ki bo jasno in na novo določil strukturo in delovanje fundacije ter poostril nadzor nad njenim delovanjem. Glede na to, da FIHO letno razdeli približno 17 milijonov evrov javnih sredstev njenim uporabnikom, komisija kot pozitivno ocenjuje, da se je ministrica zavzela za sprejem novega zakona, ki bi omogočal bolj transparentno razdeljevanje sredstev. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo pri pripravi zakona zagotovilo ustrezno strokovno zastopanost ter sodelovanje s komisijo, da se identificirana tveganja, ki izhajajo iz zakona, v novi zakonodaji odpravijo. Predstavniki ministrstva in komisije so sicer izpostavili, da je nosilec priprave predpisa o fundaciji Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato bo komisija pogovore o sprejemu novega zakona nadaljevala tudi na navedenem ministrstvu.

Komisija ob tem pozdravlja odločitev vladnega predstavnika v Svetu fundacije g. Simona Švarca, da 1. januarja 2019 prevzame predsedovanje Svetu FIHO, saj je že večkrat izpostavila nujnost večjega nadzora s strani Vlade RS. Hkrati komisija pozdravlja odločitev uporabnikov, da želijo spremembe, preseči pretekle notranje boje ter slediti zakonitemu in transparentnemu razdeljevanju sredstev v javnem interesu.

Mag. Uroš Novak, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Na obzorju premiki v zakonodaji glede FIHO?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar