Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

EU odobrila 500 milijonov evrov pomoči Ukrajini

Ljubljana, 4. decembra 2018 – Evropska komisija je v petek v okviru novega programa makrofinančne pomoči Ukrajini odobrila izplačilo prvih 500 milijonov evrov.

S tem izplačilom bo skupna makrofinančna pomoč EU Ukrajini od revolucije leta 2014 dosegla 3,3 milijarde evrov, kar je največji znesek tovrstne pomoči, ki jo je kdaj koli prejela država, ki ni članica EU.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: »Današnji sklep Evropske komisije o izplačilu je bil sprejet v odločilnem trenutku, saj se Ukrajina in njeni državljani soočajo z novo rusko agresijo in potrebujejo solidarnost mednarodnih partnerjev. Tako agresivno ravnanje v današnji Evropi ni sprejemljivo.« V novembru so se namreč napeti odnosi med Rusijo in Ukrajino dodatno zaostrili, ko je Rusija zasegla in zadrževala tri majhne ukrajinske ladje s posadkami vred.

Na vprašanje Bruseljskega Timesa, če je bil čas izplačila povezan z dogajanjem v Azovskem morju, je Pierre Moscovici, komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino odgovoril, da odločitev ni povezana s trenutnim stanjem. »Pogajanja so potekala že precej pred tem. Komisija se je odločila, da bo izplačala prvi del makrofinančne pomoči, ker je Ukrajina izpolnila zaveze, določene v Memorandumu o soglasju. Pomemben in spodbuden znak je, da država kljub trenutnim varnostnim razmeram in bližajočim se volitvam še naprej izvaja reforme.«

Program za reforme v Ukrajini vključuje nadaljnje ukrepe v boju proti korupciji, kot je napredek pri vzpostavljanju delujočega Visokega protikorupcijskega sodišča Ukrajine, upravljanju javnih financ, nadaljevanju reform energetskega in bančnega sektorja ter reform na področju socialne politike. Boj proti korupciji v Ukrajini je glavni pogoj za pridobitev makrofinančne pomoči, ki sta ga Evropski parlament in Svet odobrila julija 2018. Ukrajini je na voljo do 1 milijarda evrov sredstev, s katerimi naj bi program državi pomagal pri kritju potreb po financiranju in podpiral izvajanje obsežnega programa strukturnih reform.

Sredstva programa so pogojena z izvajanjem posebnih ukrepov politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Ukrajina je izpolnila politične zaveze, dogovorjene z EU, za prvo izplačilo v okviru programa. Te zaveze so vključevale pomembne ukrepe za okrepitev boja proti korupciji, izboljšanje preglednosti registrov podjetij, povečanje predvidljivosti davčnega okolja in okrepitev upravljanja podjetij v državni lasti.

EU poleg makrofinančne pomoči podpira Ukrajino tudi z več drugimi instrumenti. Na splošno so EU in evropske finančne institucije od leta 2014 mobilizirale več kot 12 milijard evrov posojil in 1 milijardo subvencij, da bi Ukrajini pomagale stabilizirati gospodarstvo, izvesti celovite reforme in izboljšati življenjske pogoje državljanov.

Vir: Brussels Times in Evropska komisija

EU odobrila 500 milijonov evrov pomoči Ukrajini
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar