Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 40. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 40. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 12. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 39. seje senata komisije
2. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije
3. Obravnava Načrta dela Urada komisije za leto 2019
4. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
5. Obravnava vmesnih ugotovitev o posameznem primeru
6. Obravnava predloga za uvedbo nadzora ali preiskave
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 40. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar