Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Teden boja proti korupciji 2018

Ljubljana, 6. decembra 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, ki ga obeležujemo 9. decembra, najavlja svoj tradicionalni decembrski dogodek Teden boja proti korupciji. V okviru dogodka bo novinarjem ponudila možnost za izboljšanje poznavanje institutov lobiranja in nasprotja interesov, pripravila posvet na temo zaposlovanja v javnih zdravstvenih zavodih, v Slovenski kinoteki pa teden zaokrožila s predstavitvijo izdelkov sodelujočih na ustvarjalnem natečaju ter projekcijo filma Ivan.

9. decembra obeležujemo mednarodni dan boja proti korupciji, ki je bil določen s Konvencijo ZN proti korupciji (UNCAC), edinim univerzalnim mednarodnim pravno zavezujočim dokumentom, ki naslavlja korupcijo. Konvencijo je oktobra 2003 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov, v veljavo pa je stopila decembra 2005 in ima trenutno 140 podpisnikov. Konvencija med drugim določa, da je mednarodni dan boja proti korupciji namenjen osveščanju na temo korupcije.

Komisija bo tako s Tednom boja proti korupciji tudi letošnji praznični december začinila s pozivom k razmisleku o korupciji, njenih negativnih posledicah in pomembnosti transparentnega in integritetnega delovanja. V ta namen bo pripravila več dogodkov, ki naslavljajo različne javnosti z namenom čim lažjega prepoznavanja problematike korupcije v njenih raznolikih pojavnih oblikah. Edino boljše poznavanje korupcije namreč lahko vodi v njeno preprečevanje in učinkovitejše delovanja zoper njo.

Strokovno usposabljanje za novinarje

Teden boja proti korupciji bo komisija v ponedeljek, 10. decembra 2018, začela v svojih prostorih s tiskovno konferenco, ki ji bo sledilo usposabljanje, namenjeno novinarski srenji. Udeleženci usposabljanja se bodo seznanili s potekom postopka pred komisijo ter z institutoma lobiranja in nasprotja interesov. Omenjena instituta je komisija identificirala kot dva od pomembnih institutov, ki v javnosti še vedno povzročata nemalo nejasnosti. Komisija meni, da mediji v boju proti korupciji in njenem preprečevanju opravljajo izjemno pomembno nalogo in jim tako želi pomagati pri razumevanju kompleksnih konceptov, ki jih uporablja pri svojem delovanju. S tem želi omogočiti še bolj kakovostno novinarsko poročanje o problematiki, ki jo obravnava, ter učinkovitejše sodelovanje z mediji v preprečevanju korupcije in boju proti njej.

Posvet na temo zdravstva v Državnem svetu RS

V torek, 11. decembra 2018, bo komisija razpravo z naslovom »Vpliv politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji« namenila direktorjem in članom svetov javnozdravstvenih zavodov (JZZ) ter najvišjim političnim predstavnikom. Posvet je organiziran v sodelovanju z Državnim svetom RS, razpravljavci pa bodo minister za zdravje Samo Fakin, direktor Splošne bolnišnice Izola mag. Radivoj Nardin, bivša strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Marija Pfeifer, Lučka Böhm, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za varnost in zdravje pri delu in mag. Tomaž Glažar, bivši predsednik sveta UKC.

Gostje posveta, ki se bo odvil v dvorani Državnega sveta RS, bodo razpravljali o dovoljenem in nedovoljenem vplivanju politike na vodenje in upravljanje JZZ v smislu imenovanj in razreševanj predstavnikov v svetih JZZ ter preko njih izvajanju vplivanj na imenovanja in razreševanja poslovodnih oseb JZZ. Poskušali bomo orisati mejo med zakonitim ter prekomernim, neetičnim poseganjem v neodvisnost, strokovnost in avtonomnost sprejemanja odločitev iz pristojnosti članov svetov JZZ. Dotaknili se bomo tudi ustreznosti zakonske podlage navedenim postopkom in razmisleka o spremembi le-te. Hkrati bomo naslovili problematiko osebne integritete članov sveta in poslovodstev JZZ ter idejo vzpostavitve standardov za »merjenje«osebne integritete posameznika.

Posnetek posveta si bo še isti dan mogoče ogledati na 3. programu TV Slovenija.

Film in razstava v Slovenski kinoteki

Teden boja proti korupciji bo v četrtek, 13. decembra 2018, zaokrožil dogodek v Slovenski kinoteki. Zbrane bo nagovoril predsednik komisije, čemur bo sledila predstavitev izdelkov letošnjega ustvarjalnega natečaja za najmlajše, večer pa bomo zaključili s projekcijo slovenskega filma Ivan.

Komisija, ki intenzivno deluje na področju preventive, se je z letošnjim natečajem ponovno osredotočila na zaznavo poštenosti in nepoštenosti ter odzive na tovrstne situacije in njihovo reševanje kot element socializacije, ki se začne že v predšolskem obdobju. Natečaj »Spoznavanje integritete v vrtcih« vsako leto beleži lep odziv in tudi letos se je nanj odzvalo kar 29 vrtcev iz cele Slovenije, risani izdelki otrok pa bodo v Slovenski kinoteki tudi razstavljeni. S tovrstnimi ustvarjalnimi natečaji si komisija prizadeva za oblikovanje integritetnih mladih posameznikov, ki bodo oblikovali družbo prihodnosti.

S filmskim izborom se je komisija v okviru Tedna boja proti korupciji letos odločila poseči v domačo produkcijo in bo v ogled ponudila aktualnega slovenskega kandidata za nominacijo za tujejezičnega oskarja, film Ivan. Burgerjev film postreže z izjemno igro glavne protagonistke Maruše Majer in ponudi vpogled v problematiko družbe, ki je do te mere prepredena s korupcijo, da le-ta postane samoumevna, boj proti njej pa predstavlja toliko večji izziv. V želji po prepoznavanju in izpostavljanju tovrstnih destruktivnih koruptivnih vzorcev, ki v prizadevanjih za ničelno stopnjo tolerance do korupcije nikoli ne smejo postati samoumevni, si komisija tudi s prikazom tega filmskega izdelka prizadeva k osveščanju širše publike na področju spodbujanja transparentnosti in integritete ter boja proti korupciji.

 

Teden boja proti korupciji 2018
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar