Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nov program EU za boj proti goljufijam in korupciji

Ljubljana, 31. maja 2018 – Nov Program proti goljufijam (program) bo državam članicam zagotovil 181 milijonov evrov za boj proti goljufijam, korupciji in finančnim nepravilnostim.  

Njegov namen je obravnavati številne finančne interese, ki bi lahko vplivali na naslednji večletni finančni okvir EU, vključno z goljufijami in korupcijo ter drugimi nepravilnostmi. V podporo temu cilju bo program zagotovil usmerjeno usposabljanje organov kazenskega pregona v vseh državah članicah. Olajšal bo tudi izmenjavo znanja in najboljših praks ter s financiranjem nakupa tehnične opreme, ki

se uporablja za odkrivanje goljufij, in z razvojem varnih informacijskih sistemov, preko katerih lahko izmenjave potekajo, podprl preiskovalne in preventivne dejavnosti

Kakšen vpliv naj bi imel program?

Nov program bo vodil urad EU za boj proti goljufijam – OLAF, nadomestil pa bo prejšnji program Herkul III, ki se je proti goljufijam, ki so vplivale na proračun EU, boril zadnja tri leta. Zaradi pomembnih strukturnih sprememb v naslednjem večletnem finančnem okviru bo za celovit pristop k boju proti goljufijam in korupciji potreben nov program.
Prejšnji program je financiral številne uspešne projekte, vključno z digitalno forenzično opremo za francoske carinske uradnike, specializirane za boj proti tihotapljenju in izogibanju davku na dodano vrednost, ter razvojem naprednih informacijskih orodij za odkrivanje nepravilnosti v trgovinskih tokovih in odkrivanjem glavnih primerov uvoznih goljufij. Namen programa EU proti goljufijam je nadaljevati to uspešno delo.

Kaj je rekla EU?

Evropski komisar za proračun Günther Oettinger (na fotografiji) je v izjavi za javnost predstavil pristojnosti novega programa in njegov načrtovan prispevek k zaščiti proračuna EU pred goljufijami.

Dejal je: »Novi Program EU proti goljufijam bo konkretno prispeval h krepitvi boja proti goljufijam in korupciji, ki škodijo proračunu EU. Krepitev sodelovanja med izvršilnimi organi držav članic in zagotavljanje najsodobnejših preiskovalnih orodij le-tem lahko bistveno pripomore k identifikaciji goljufov, zaustavljanju tihotapcev ali preprečevanju korupcije v postopkih javnega naročanja.«

 

 

 

 

 

 

Vir: Government Europa, foto: Wikipedia

Nov program EU za boj proti goljufijam in korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar