Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predaja letnega poročila komisije Državnemu zboru RS ter pritrditev Vrhovnega sodišča RS komisiji v zadevi Janković

Ljubljana, 31. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je Državnemu zboru RS danes predala letno poročilo in oceno stanja za leto 2017, včeraj pa je komisija prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je bila zavrnjena pritožba Zorana Jankovića v zadevi zaključnih ugotovitev nadzora komisije nad njegovim premoženjskim stanjem.

Današnja predaja letnega poročila in ocene stanja komisije za leto 2017 je sledila ponedeljkovi predaji obeh dokumentov Državnemu svetu RS.

Letno poročilo in ocena stanja komisije za leto 2017 sta objavljena na spletni strani komisije.

Komisija je včeraj prejela tudi odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki vsaj delno razrešuje nekatere postopkovne dileme, s katerimi se je komisija ukvarjala v preteklem letu. Gre za sklep (v priponki), s katerim je sodišče zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića v zadevi nadzora nad njegovim premoženjskim stanjem. Vrhovno sodišče RS je v sklepu jasno navedlo, da se v primeru, ko je odločitev komisije razveljavljena v upravnem sporu, zadeva vrne komisiji, ki mora postopek končati, in sicer tako, da sprejme novo odločitev, kot jo predvideva zakon.

V tem primeru je sodišče prvotno odločitev komisije sicer razveljavilo zaradi procesne kršitve, ki pa jo je komisija v nadaljevanju postopka odpravila z novo odločbo, ki je sedaj pravnomočna. Sodišče je tako postopanje komisije štelo za pravno pravilno in s tem pritrdilo odločitvi Upravnega sodišča RS, o kateri smo pisali tu.

Sklep Vrhovnega sodišča v zadevi Janković

Predaja letnega poročila komisije Državnemu zboru RS ter pritrditev Vrhovnega sodišča RS komisiji v zadevi Janković
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar