Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Delovanje komisije v GRECU

Ljubljana, 29. marca 2018 – Predstavnica komisije se je prejšnji teden udeležila skupščinskega zasedanja GRECA v Strasbourgu, kjer je bilo sprejeto tudi poročilo za Republiko Slovenijo. S tem je naša država zaključila s 4. krogom ocenjevanja. Na zasedanju je bilo sprejeto tudi izredno poročilo za Romunijo, pri čemer je predstavnica komisije odigrala pomembno vlogo. 

Odločitev za izredno ocenjevanje Romunije je GRECO sprejel zaradi tamkajšnje spremembe zakonodaje s področja sodstva in kazenske zakonodaje, spremljajočih verbalnih napadov politikov na tožilce ter pozivov k razrešitvam določenih tožilcev, ki uspešno delujejo na področju boja proti korupciji. V skupini za pripravo izrednega poročila GRECA za Romunijo je bila tudi predstavnica komisije, ki se je februarja letos v ta namen udeležila dvodnevnega obiska Romunije. Izredno poročilo za Romunijo predstavlja prvi primer udejanja možnosti ukrepanja GRECA v nujnih situacijah. Hiter odziv GRECA je omogočila sprememba Pravil postopka delovanja GRECA na skupščinskem zasedanju GRECA junija lani v Strasbourgu v skladu z zahtevo generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Izredno poročilo za Romunijo je bilo februarja obravnavano na rednem sestanku Biroja GRECA v Strasbourgu, katerega članica je predstavnica komisije, poročilo pa je prejšnji teden kot poročevalka predstavila na skupščinskem zasedanju GRECO, ki ga je sprejel.

Na skupščinskem zasedanju je predstavnica komisije aktivno nastopila tudi kot poročevalka pri obravnavi in sprejemu poročila za Rusko federacijo. Poleg omenjenih tematik je GRECO na skupščinskem zasedanju obravnaval še svoje letno poročilo za leto 2017 ter problematiko zmanjšanja svojega proračuna.

Delovanje komisije v GRECU
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar