Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Podatki o E-računih

Ljubljana, 29. marca 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila preiskavo v zvezi s honorarji po avtorskih in podjemnih pogodbah. V okviru te preiskave je komisija od Uprave RS za javna plačila (UJP) zahtevala in redno prejemala podatke o E-računih, ki so jih subjekti javnega sektorja prejemali v izplačilo. Ker je preiskava zaključena, je odpadla podlaga za posredovanje navedenih podatkov, zato je UJP 26. marca 2018 prenehala z njihovim posredovanjem.  

Transparentnost podatkov o porabi javnih sredstev je pomembna za dobro upravljanje in preprečevanje korupcije, zato si bo komisija prizadevala, da bi z UJP v čim krajšem času ponovno vzpostavila posredovanje podatkov v čim širšem obsegu, ki bo skladen z obstoječo zakonodajo.

Podatki o E-računih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar