Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za komisijo pomeni izjemno razočaranje

Ljubljana, 18. januarja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je nad besedilom novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je bila danes sprejeta na seji Vlade RS, izjemno razočarana, saj novela komisiji odvzema pristojnosti in po mnenju komisije onemogoča učinkovit boj proti korupciji.  

Tekom zadnjih let Vlada RS glasno poudarja idejo pomembnosti boja proti korupciji ter zaveze k ničelni stopnji tolerance do korupcije, a današnje dogajanje na vladi daje slutiti, da so njena prizadevanja drugačna. Danes sprejeta novela ZIntPK namreč odvzema pristojnosti senatu komisije in s tem komisiji v konkretnem boju zoper korupcijo na ravni posameznika (npr. predsednika vlade, ministra, predsednika uprave gospodarske družbe v lasti države in podobno). Na podlagi novele naj bi se komisija s korupcijo na tej ravni borila le še na načelni ravni, z izdajo načelnega mnenja. Komisija meni, da tovrstna odločitev predstavlja izrazito napako in tako ocenjuje, da novela ZIntPK v boju proti korupciji v primerjavi s trenutno veljavnim zakonom, ki ureja to področje, ne pomeni le enega, temveč kar nekaj korakov nazaj.

Obenem je komisija izjemno razočarana zaradi izgubljene priložnosti za urejanje področja boja proti korupciji, ki jo nudi tovrsten postopek novelacije zakona. Želela bi si namreč, da bi novela ob upoštevanju procesnih pravic udeležencev v postopku pred komisijo z ustreznimi zakonskimi določili ponudila celovito in jasno ureditev tega zahtevnega in izzivov polnega področja, ki je v domeni komisije.

Komisija ocenjuje, da je velika slabost novele tudi dejstvo, da se v nekaterih zadevah (novela omenja enostavnejše oziroma manj pomembne zadeve, ki jih obravnava komisija) vsa obveznost ugotavljanja dejanskega stanja, sprejemanja ustreznih zaključkov ter tudi končnega dokumenta s senata komisije prenaša na strokovne sodelavce komisije. S tovrstno obveznostjo se na njih prenaša tudi odgovornost in predvsem ta vidik ureditve, ki jo predpisuje novela ZIntPK, je povsem nesprejemljiv. Sedanja člana senata komisije povsem brezpogojno sprejemata in prevzemata odgovornost za odločitve, ki jih sprejemata kot člana senata, se pa v nobenem primeru nikakor ne moreta strinjati s prenosom tovrstne odgovornosti na strokovne sodelavce komisije.

Novela ZIntPK ima tudi pozitivno plat, saj komisija ocenjuje, da nudi ustrezno pravno podlago za pridobivanje podatkov iz javnih baz, ki jih komisija objavlja v spletnem orodju Erar.

Hkrati pa se zdi še posebej vodstvu komisije povsem nesprejemljivo, da v celotnem obdobju priprave novele ZIntPK, ključnega dokumenta za delovanje komisije, ki je trajalo vse od jeseni 2014 oziroma poletja 2016, ko je odgovornost za pripravo novele prevzelo Ministrstvo za pravosodje, kljub številnim pozivom komisije, naslovljenim tako na predsednika Vlade RS kot tudi na ministra za pravosodje, ni bilo pripravljenosti, da bi se sestala s predsednikom komisije.

Komisija je tako izjemno zaskrbljena nad procesom nastajanja tako pomembnega zakona. Pri tem velja izpostaviti stališče Službe Vlade RS za zakonodajo, da tako pomembne in obsežne sistemske spremembe kot jo predstavlja novelacija ZIntpk dejansko zahtevajo pripravo in sprejem novega celovitega zakona, ne pa le sprejem novele v zadnjih zdihljajih trenutne vlade, kar dejansko pomeni predviden sprejem novele ZIntPK v Državnem zboru RS prav na zadnji seji pred iztekom mandata te koalicije, ki je predvidena za mesec april 2018.

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za komisijo pomeni izjemno razočaranje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar