Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju

Ljubljana, 8. januarja 2018 – Zavezanci (z izjemo oseb odgovornih za javna naročila) morajo do 31. januarja tekočega leta sporočiti spremembe v premoženjskem stanju za preteklo leto v skladu z določilom drugega odstavka 43. člena ZIntPK. 

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Drugačna ureditev velja za osebe odgovorne za javna naročila (ti ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja), ki premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja nad določenimi mejnimi vrednostmi. Od 1. 4. 2016 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe odgovorne za javna naročila osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15):

• Na splošnem področju:
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravne lokalne skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravna lokalna skupnost dejavna na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);
– pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.

• Na infrastrukturnem področju: 
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar