Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

20. obletnica konvencije OECD proti podkupovanju

Ljubljana. 15. decembra 2017 – V nedeljo bomo obeležili 20. obletnico Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki je bila sprejeta 21. novembra 1997, predstavniki 34-ih držav pa so jo nato podpisali 17. decembra 1997. Konvencijo so prvotno sprejele države članice OECD in pet držav, ki niso bile članice, Argentina, Brazilija, Bolgarija, Čile ter Slovaška republika.

Konvencija, ki kriminalizira podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju in spodbuja k oblikovanju temu primerne nacionalne zakonodaje, sloni na ameriškem Zakonu o tujih koruptivnih praksah (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), ki je bil sprejet leta 1977 in letos obeležuje 40. obletnico.

Delovna skupina OECD za podkupovanje tujih javnih uslužbencev (Working Group on Bribery in Internationall Business, WGB) je bila ustanovljena leta 1994 in trenutno združuje predstavnike 43-ih držav, podpisnic konvencije, predseduje pa ji prvi predsednik slovenske Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos. Skupina, ki se v Parizu srečuje štirikrat letno, je odgovorna za nadzorovanje implementacije in uveljavljanje konvencije OECD proti podkupovanju, priporočil o boju proti podkupovanju iz leta 2009 ter z njima povezanih instrumentov. Tako države članice delovne skupine v procesu medsebojnega ocenjevanja ugotavljajo skladnost predpisov posamezne države s Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju in s priporočili, ki jih delovna skupina izda v procesu ocenjevanja. Marca 2016 je delovna skupina vstopila v četrti ocenjevalni krog, ocenjevanje pa naj bi potekalo od leta 2016 do leta 2024.

Ob obletnici konvencije je delovna skupina v torek, 12. decembra, v Parizu pripravila slovesnost z okroglo mizo. Na dogodku so sodelovali najvidnejši predstavniki mednarodne protikorupcijske družbe, med njimi Peter Eigen, ustanovitelj Transparency International, Donald Johnston, generalni sekretar OECD v času sprejemanja konvencije in Mark Pieth, nekdanji predsedujoči delovni skupini. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi nova publikacija — Študija o zaznavi tujega podkupovanja.

Republika Slovenija je Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev ratificirala leta 2001, tako da je svoje interese v delovni skupini zastopala že več let pred uradnim članstvom v OECD, saj je bila v organizacijo, ki sedaj združuje 35 gospodarsko najrazvitejših držav sveta, sprejeta leta 2010. Republiko Slovenijo v delovni skupini predstavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Oktobra letos je delovna skupina obravnavala pisno poročilo Republike Slovenije o napredku v tretjem ocenjevalnem krogu. Ocenjevalci so izpostavili velik napredek pri izpolnjevanju priporočil na področju kazenske zakonodaje, usposabljanja in osveščanja, kot dobro prakso pa so izpostavili tudi analizo Vrhovnega državnega tožilstva glede tožilske prakse pregona pravnih oseb. Edino odprto vprašanje tokratnega ocenjevanja ostaja vprašanje sprejema novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Republika Slovenija bo delovni skupini ponovno poročala oktobra 2018.

20. obletnica konvencije OECD proti podkupovanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar