Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejem Republike Slovenije v Regionalno protikorupcijsko pobudo

Ljubljana, 24. oktobra 2017 – Tekom današnjega sestanka usmerjevalne skupine Regionalne protikorupcijske pobude (RAI) v Ljubljani je bila Republika Slovenija sprejeta v organizacijo RAI v vlogi opazovalke. 

Komisija za preprečevanje korupcije je danes kot predstavnica Republike Slovenije v RAI prejela potrditev za sprejem v organizacijo RAI, ki skupaj s komisijo, Regijskim svetom za sodelovanje (RCC) in ob podpori Avstrijske razvojne agencije (ADA) tekom prihodnjih dveh dni v Ljubljani pripravlja regionalni mednarodni forum na temo preprečevanja korupcije v javnih institucijah s pomočjo učinkovitega ugotavljanja korupcijskih tveganj.

Današnji sprejem v organizacijo, ki spodbuja boj proti korupciji v državah JV Evrope, pomeni priznanje Republiki Sloveniji in komisiji za delovanje na tem področju. Komisija, ki tekom zadnjih dveh let z RAI gradi vse tesnejše stike, že od svoje ustanovitve pred 13 leti oblikuje smernice ter igra pomembno vlogo v regiji na področju boja proti korupciji in njenega preprečevanja ter hkrati meni, da bo tovrstno mednarodno sodelovanje prispevalo k njenemu uspešnemu delu tudi v prihodnje.

Sprejem Republike Slovenije v Regionalno protikorupcijsko pobudo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar