Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izobraževanje osebja ukrajinske Nacionalne agencije za preprečevanje korupcije (NAPC)

Ljubljana, 5. oktobra 2017 – Na prošnjo Protikorupcijske pobude EU (EUACI) je predstavnica komisije 26. septembra 2017 v Kijevu izvedla izobraževanje za osebje NAPC na temo mehanizmov upravljanja s tveganji v javnem sektorju in sistema načrtov integritete v Sloveniji. Slednji je precej podobno vzpostavljen tudi v Ukrajini.

Izobraževanje je bilo rezultat predhodnega prizadevanja za tovrstno sodelovanje, ki ga je ukrajinska delegacija izrazila ob lanskem obisku na komisiji. V okviru celodnevnega predavanja je predstavnica komisije podrobno predstavila sistem načrtov integritete v Sloveniji ter izvedla tudi študijo primera. Dogodek je obenem nudil priložnost za izmenjavo izkušenj, komisija pa prav zaradi podobnosti sistemov upravljanja s tveganji pričakuje zanimivo izmenjavo informacij o učinkovitosti izvedbe načrtov integritete v Ukrajini. Na podlagi ugotovitev in razprave v okviru izvedenega izobraževanja bo komisija na prošnjo EUACI pripravila tudi nekaj priporočil za delovanje NAPC na področju upravljanja s tveganji v javnem sektorju.

Izobraževanje osebja ukrajinske Nacionalne agencije za preprečevanje korupcije (NAPC)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar