Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na poročanje o njenem fotografskem natečaju

Ljubljana, 9. oktobra 2017 – Komisija zavrača očitke sodelujočih v petkovem medijskem poročanju komercialne televizije, v katerem so problematizirali nedavno objavljen fotografski natečaj komisije rekoč, da fotografski natečaj vabi posameznike h kršenju zakonov in poseganju v človekove pravice funkcionarjev. 

Namen fotografskega natečaja komisije ni zgolj v pridobivanju izdelkov, temveč predvsem v spodbujanju osmišljanja in kritičnega razmišljanja posameznika o pojavnosti korupcije in neetičnega ravnanja v njegovem okolju ter njunih negativnih vplivih na posameznikovo življenje. Način ozaveščanja posameznika je tu enak kot pri izobraževanju v šolah skozi pisanje esejev, kjer morajo učenci izraziti svoje videnje, na primer o problematiki begunstva. Očitanje komisiji, da s fotografskim natečajem vabi posameznike h kršenju zakonov, je podobno, kot če bi učiteljem očitali, da učence spodbujajo k rasni nestrpnosti.

Komisija je že v svojem odgovoru na novinarjeva vprašanja pojasnila, da bo za izbor najboljših izdelkov oblikovala strokovno žirijo, ki bo presojala umetniško in sporočilno vrednost fotografij ter njihovo primernost za objavo. Komisija sicer verjame, da se posamezniki načeloma zavedajo, da v pravice drugih s svojimi ravnanji ne smejo posegati, če pa bo vendarle prejela fotografijo, ki s kakršnegakoli vidika ne bi bila primerna za objavo, jo bo strokovna žirija izločila.

Komisija obžaluje, da dobra pobuda za ozaveščanje širše javnost o korupciji in drugih oblikah neetičnega ravnanja ni deležna spodbude, temveč, ravno nasprotno, se dopusti, da je postala orodje, ki ga sodelujoči v prispevku izkoristijo za samopromocijo.

Odziv komisije na poročanje o njenem fotografskem natečaju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar