Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na srečanju delovne skupine EPAC/ EACN

Ljubljana, 4. oktobra 2017 – Predstavnica komisije se je v preteklem tednu v Moldaviji udeležila tretjega srečanja delovne skupine »Upravljanje s tveganji in analiza tveganj« Evropske protikorupcijske mreže v okviru Organizacije evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC/EACN), ki je bila ustanovljena za pripravo priporočil državam članicam na področju upravljanja s tveganji.  

Udeleženci srečanja so se osredotočili na uskladitev pripomb sodelujočih držav in zapis omenjenih priporočil, delovna skupina pa bo s sprejetjem končne verzije priporočil s svojim delom predvidoma zaključila konec oktobra. Predstavnica komisije bo njihovo delo predstavila tudi v okviru 5. konference RAI, ki bo 25. in 26. oktobra 2017 potekala v Ljubljani, priporočila delovne skupine pa naj bi bila sprejeta na 17. konferenci in generalni skupščini EPAC/EACN med 15. in 17. novembrom v Lizboni.

Komisija na srečanju delovne skupine EPAC/ EACN
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar