Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ponovna obravnava predloga zakona s korupcijskimi tveganji brez vključitve komisije

Ljubljana, 19. septembra 2017 – Trenutno v Državnem zboru RS poteka obravnava predloga Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (predlog ZIUFSZZ), pri katerem pa je po mnenju komisije zaznati izražena korupcijska tveganja. Komisija v pripravo besedila, kljub njenemu izrazitemu udejstvovanju na obravnavano temo, ponovno ni bila vključena.

Gre torej za še en primer zakonodajnega postopka, iz katerega je bila komisija izvzeta, saj ji Ministrstvo za zdravje predloga ZIUFSZZ-ja ni poslalo v obravnavo, čeprav se je še posebej v zadnjem obdobju intenzivno ukvarjala s korupcijskimi tveganji v zdravstvu, kar je znano tako Ministrstvu za zdravje kot tudi širši javnosti. S tem komisija ponovno ni mogla izpolniti svoje zakonske dolžnosti in oceniti usklajenosti predloga zakona z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije ter preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, še pred obravnavo predlogov na vladi. Komisija ponavlja, da s tovrstnim delovanjem trenutna vlada ne izpolnjuje pričakovanj, izraženih v Programu Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019, in spodbuja oblikovanje nekakovostnega zakonodajnega okvira, ki je že v samem bistvu prepreden s korupcijskimi tveganji ter tako omogoča nadaljnji razmah sistemske korupcije.
Pri tem komisija še posebej opozarja na ureditev v četrtem in petem odstavku 11. člena predloga ZIUFSZZ-ja, ki je problematična že zaradi netočnega pojmovanja oziroma zamenjevanja konceptov nezdružljivosti funkcij in preprečevanja nasprotja interesov v ad hoc postopkih. Poleg tega je med usklajevanjem zakonskega predloga zaradi nerazumevanja pomena in pomembnosti obeh konceptov ter napačnega sklepanja na njuno ureditev v drugih zakonih na predlog zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS po mnenju komisije prišlo do neupravičenega brisanja obeh odstavkov. Sprva predlagana ureditev naj bi pri članih sanacijskega odbora preprečevala pojavnost več vlog v isti osebi, a komisija poudarja, da omenjeno brisanje besedila lahko privede do situacij, ko bodo v sanacijske odbore imenovane osebe zasebnega prava, za katere določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o nezdružljivosti funkcij ter o dolžnem izogibanju nasprotju interesov ne veljajo. Ti bodo tako kljub uveljavljanju lastnih (zasebnih) interesov na račun javnega interesa ostali nedotakljivi, kar bi zakonodajalec v okviru tovrstnega zakona moral preprečiti. Komisija je na to temo v preteklosti izdala tudi sistemsko načelno mnenje, ki je dostopno tu.
Čeprav je predlog ZIUFSZZ zgolj eden od predlogov zakonov, ki jih je Ministrstvo za zdravje v zadnjem času poslalo v parlamentarno obravnavo in s katerimi naj bi bila vodstvom javnih zdravstvenih zavodov dana orodja za zagotavljanje zakonitosti njihovega delovanja kot načina učinkovitega boja proti korupciji, pa na komisiji ugotavljamo, da se z nepremišljenimi zakonodajnimi rešitvami, ki ustvarjajo možnosti za nove pojavnosti korupcije in z njo povezanimi tveganji, od načela ničelne tolerance do korupcije, ki ga promovira ministrica za zdravje, zgolj odmikamo.

Ponovna obravnava predloga zakona s korupcijskimi tveganji brez vključitve komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar