Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

V Tacnu o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem prometu

Ljubljana, 12. septembra 2017 – Komisija za preprečevanje korupcije in Policija sta v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Vrhovnim državnim tožilstvom organizirali izobraževanje o Konvenciji OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem prometu.  

Šestdesetim udeležencem so predavatelji v prostorih Policijske akademije v Tacnu predstavili konvencijo, prakso držav članic in postopek ocenjevanja skladnosti slovenske ureditve s konvencijo.
Takšna izobraževanja so namenjena osveščanju zaposlenih v organih javne uprave o obstoju konvencije in obveznostih v zvezi z morebitnimi zaznanimi primeri podkupovanja tujih javnih uslužbencev. Osveščanje je ena od obveznosti, izhajajoča iz priporočil, ki jih je na Slovenijo naslovila Delovna skupina za boj proti podkupovanju (OECD Working group on Bribery – WGB).

V Tacnu o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem prometu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar