Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavniki RAI obiskali komisijo

Ljubljana, 12. septembra 2017 – Predstavniki Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI) so v okviru dvodnevnih srečanj v Sloveniji, ki so se odvijala 7. in 8. septembra, obiskali tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. 

Predsednik komisije Boris Štefanec in njegov namestnik Igor Lamberger sta se sestala s sekretariatom RAI-a, ki so ga zastopali vodja sekretariata, g. Vladan Joksimović, strokovnjak za boj proti korupciji Tomislav Curić in uradna oseba za program in informiranje Jasna Panjeta. RAI priznava komisijo kot primer dobre prakse ne le na Balkanu ampak tudi širše. Namen srečanja je bil krepitev medsebojnega sodelovanja, natančneje skupna organizacija mednarodne konference v Ljubljani na temo načrtov integritete in analize predpisov z vidika korupcijskih tveganj ter nastop komisije v novi vlogi članice opazovalke v tej mednarodni organizaciji.

RAI je medvladna regionalna organizacija, naslednica protikorupcijske iniciative v okviru Pakta stabilnosti, ki je bila ustanovljena leta 2007 s poslanstvom širitve in spodbujanja boja proti korupciji v državah JV Evrope. RAI izvaja svoje programe predvsem v svojih članicah (Albanija, BiH, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Romunija in Srbija), temeljne aktivnosti iniciative pa so spremljanje protikorupcijskih strategij in zakonodaje, pomoč pri določanju korupcijskih tveganj in vzpostavitev pregleda protikorupcijskega delovanja držav članic RAI-a. RAI poleg tega uspešno in učinkovito širi dobre prakse preko publikacij, strokovne literature, mednarodnih seminarjev, konferenc in delavnic.

Predstavniki RAI obiskali komisijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar