Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prikaz nasprotnih dejstev KPK glede izterjave povračila potnih stroškov od namestnice komisije

V medijih se je pojavila informacija, da komisija od namestnice KPK terja povračilo sredstev za službeno potovanje v Pariz, ki naj bi jih ta že vrnila, o čemer naj bi govoril tudi uradni zaznamek komisije. To ne drži. Kot obrazloženo že v preteklih izjavah komisije, potrdilo o vračilu sredstev za omenjene potne stroške ne obstaja. Uradni zaznamek, ki naj bi po medijskih poročilih vseboval potrditev izvedenega vračila, povzema najprej izjavo nekdanje zaposlene komisije, da je omenjeno vračilo prejela, a v naslednjem odstavku prav tako pove, da je omenjena zaposlena to izjavo že v naslednji komunikaciji zanikala. Uradni zaznamek sam po sebi torej ne potrjuje vračila sredstev.

To je ugotovila tudi notranja revizija, ki jo je izvedla Skupna notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS. Slednja je v revizijskem poročilu izrecno ugotovila, da ni dokazil, da bi namestnica KPK sredstva dejansko izročila komisiji, ter da ostaja dolžnost namestnice, da ta sredstva vrne. Revizor je izdal tudi priporočilo, da mora namestnica vračilo izvesti. Pri tem se revizor sklicuje na dolžnost zaposlenih, da ob poslovanju z gotovino sami zagotavljajo sledljivost transakcij in samozaščitno zahtevajo vsa potrdila o prenosih, prevzemih sredstev ipd.

Priporočilo notranje revizije je bilo podlaga za postopek izterjave omenjenih sredstev, pri čemer pa je komisija prej počakala še na odločitev Okrožnega državnega tožilstva glede uvedbe kazenskega postopka proti zaposleni KPK, ki je bila udeležena v tej situaciji vračila sredstev. Okrožno državno tožilstvo je pritrdilo mnenju revizije, da ni dokazov, da bi si nekdanja zaposlena KPK protipravno prisvojila omenjena sredstva, niti ne, da je namestnica KPK sredstva vrnila, zato je postopek zoper nekdanjo zaposleno KPK ustavilo. Na podlagi potrditve revizijskega mnenja še s strani tožilstva ter na podlagi izrecnega priporočila revizije, da mora namestnica sredstva vrniti, je komisija pričela postopek izterjave omenjenih sredstev.

Prikaz nasprotnih dejstev KPK glede izterjave povračila potnih stroškov od namestnice komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar