Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Slovenija izpolnila večino priporočil GRECA v četrtem ocenjevalnem krogu

Ljubljana, 10. februarja 2017 – Vlada RS se je včeraj seznanila z Drugim vmesnim poročilom o izvajanju priporočil GRECA v četrtem krogu ocenjevanja, ki ugotavlja, da je Slovenija v zadnjem obdobju okrepila delovanje predvsem tožilstva v smislu lažjega obvladovanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete.

Ocenjevanje delovanja držav članic glede učinkovitosti boja proti korupciji v okviru Sveta Evrope sega v leto 2000, ko se je prvega kroga ocenjevanja lotila leta 1999 ustanovljena Skupina držav za boj proti korupciji (GRECO – Council of Europe’s Group of States against Corruption). Slovenija v skupini igra pomembno vlogo, saj je bila ena od 19 ustanovnih članic skupine.

Vlada RS se je včeraj seznanila z bistvenim kvalitativnem prebojem Slovenije v četrtem ocenjevalnem krogu, ki se je začel leta 2012 in v katerem GRECO ocenjuje uspešnost preprečevanja korupcije pri članih predstavniških teles, sodnikih in tožilcih. Iz Drugega vmesnega poročila GRECA sledi, da je Republika Slovenija izpolnila 12 od 19 priporočil, od preostalih pa ostajata v celoti neizpolnjeni le dve priporočili, pet pa jih je delno izpolnjenih.

Poudariti je potrebno, da gre v tem primeru za viden napredek Slovenije, saj je prvo poročilo leta 2014 ocenilo, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila le dve priporočili od 19-ih, medtem ko je še leta 2015 iz ocenjevalnega poročila izhajalo, da je Slovenija izpolnila le štiri priporočila, deset pa jih je bilo v celoti neizpolnjenih.

Neizpolnjeni sedaj ostajata le še dve priporočili GRECA v četrtem ocenjevalnem krogu. Eno se nanaša na člane predstavniških teles (poslanci in državni svetniki) in zahteva, da »naj se uveljavljanje pravil o stikih članov Državnega zbora in Državnega sveta z lobisti temeljito oceni in izboljša, kadar je to potrebno«, drugo pa od države pričakuje, da preučijo »možnost revizije postopka imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, da bi se zmanjšala možnost političnega vpliva«.

Na podlagi poročil GRECA komisija ob tej priliki opozarja tudi na nerazumljivo dolg proces, ki ga v Državnem zboru RS zahteva oblikovanje kodeksa etike za poslance, medtem ko so državni svetniki svoj kodeks etike sprejeli že marca 2015.

Naslednje poročilo o ukrepih, sprejetih za izvajanje neizpolnjenih in delno izpolnjenih priporočil, mora Slovenija GRECU predložiti do 30. septembra 2017, v letu 2017 pa naj bi GRECO začel tudi s petim krogom ocenjevanja.

Slovenija izpolnila večino priporočil GRECA v četrtem ocenjevalnem krogu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar