Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sodelovanje komisije na dogodkih v tujini v zadnjem obdobju

Ljubljana, 10. februarja 2017 – V preteklih mesecih se je komisija udeležila številnih dogodkov v tujini, h katerim je doprinesla s svojimi strokovnimi izkušnjami in razmisleki ter s tem utrdila svoje mesto v mednarodnem prostoru.  

Med 17. in 21. oktobrom 2016 se je predstavnica komisije udeležila skupščinskega zasedanja Skupine držav proti korupciji GRECO, katere članica je tudi Slovenija, kjer so države članice med drugim razpravljale o gradivu, ki ga je delovna skupina GRECA, katere članica je tudi predstavnica komisije, pripravila za peti ocenjevalni krog, ki se bo pričel leta 2017.

Predstavnica komisije se je 20. in 21. oktobra udeležila 3. regionalnega sestanka nadzornih organov s področja nadzora nad premoženjskim stanjem in nasprotja interesov, organiziranega s strani Regionalne protikorupcijske iniciative (Regional Anti-corruption Initiative – RAI) v sodelovanju z Regionalnim svetom za sodelovanje (Regional Cooperation Cuncil) in Komisijo za preprečevanje in ugotavljanje nasprotja interesov Bolgarije (Commission for Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest of Bulgaria). Sestanek, ki je potekal v Sofiji, v Bolgariji, je bil namenjen pripravi oziroma sprejetju dokumenta, ki bi omogočal mednarodno izmenjavo podatkov o premoženjskem stanju zavezancev. Komisija je kot nečlanica RAI na omenjenem sestanku predstavljala ureditev sistema nadzora nad premoženjskim stanjem ter nasprotja interesov kot ga ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Predstavitev je, kot primer dobre prakse, naletela na veliko zanimanje članic RAI.

3. in 4. novembra se je predstavnik komisije udeležil rednega zasedanja Mreže za integriteto javnega sektorja (Working Party of Senior Public Integrity Officials – SPIO), ki deluje v okviru OECD in se sestaja dvakrat letno. Razprava se je nanašala na prihajajoče posodobljene smernice za spodbujanje integriteto v javnem sektorju in na pomembnost merjenja na to področje vezanih rezultatov.

Predstavnika komisije sta se udeležila tudi 16. letnega srečanja članov Evropskih partnerjev proti korupciji (European Partners Against Corruption – EPAC), ki je med 15. in 17. novembrom 2016 potekalo v Rigi, v Latviji. Izmenjava dobrih praks se je osredotočila na področje korupcije v policiji, zdravstvu in nasprotje interesov. Predstavnik komisije je na seminarju predstavil slovenske izkušnje s področja nasprotja interesov in politike »vrtljivih vrat« (revolving doors policy) oziroma problematiko prehajanja posameznikov med javnim in zasebnim sektorjem, kjer lahko prihaja do nasprotja interesov.

Od 17. do 18. novembra 2016 je na Dunaju potekalo usposabljanje za ocenjevalce Konvencije ZN proti korupciji UNCAC (UN Convention Against Corruption). Udeležili so se ga tudi slovenski ocenjevalci (dva predstavnika komisije in predstavnica policije), ki bodo v letu 2017 sodelovali pri ocenjevanju Bolivije. V letu 2017 bo med ocenjevanimi državami v tem okviru tudi Republika Slovenija.

Med 28. novembrom in 2. decembrom pa je v Strasbourgu potekalo naslednje redno plenarno zasedanje GRECA. V 5. krogu so obravnavali ZDA, Gruzijo in Švico. Predstavnica komisije je zastopala Slovenijo pri obravnavi poročila o izvajanju priporočil GRECA, ki so bila naslovljena parlamentarcem, sodnikom in tožilcem. Ker so tožilci aktivneje pristopili k izvedbi priporočil, je GRECO ocenil, da Slovenija ni več “globalno nezadovoljiva” glede ravni izvedbe priporočil. Hkrati se je predstavnica komisije, ki je tudi članica Biroja GRECA, 15. decembra 2016 udeležila vsakoletnega delovnega kosila predstavnikov nadzornih teles Sveta Evrope pri generalnem sekretarju (GS) Sveta Evrope, kjer je predstavila stališče GRECA glede treh točk, ki jih je GS izpostavil: kakšna je raven izpolnjevanja GRECO priporočil pri državah članicah, kako se bo GRECO odzival na nujne dogodke oziroma izredne razmere v državah članicah ter kako se bo migracijska kriza odrazila v njegovem delu.

Srečanje RAI, ki združuje devet držav (Albanija, BiH, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija in Srbija), je potekalo tudi 6. decembra 2016 v Beogradu. Osrednja tema je bilo žvižgaštvo oziroma zaščita prijaviteljev v regiji Zahodnega Balkana. V okviru srečanja je bil premierno prikazan tudi dokumentarni film »Medal of the Loud«, ki naslavlja problematiko zaščite prijaviteljev. Srečanja se je udeležil predstavnik komisije, ki je sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Prihodnost žvižgaštva v regiji«.

Predstavnik komisije se je med 7. in 9. decembrom v Parizu udeležil tudi rednega zasedanja OECD Delovne skupine proti podkupovanju (OECD/WGB – Working Group on Bribery). V okviru zasedanja so potekale volitve v Upravno skupino (Management Group), kjer pa slovenska predstavnica, ki je bila članica skupine v prejšnjem mandatu, tokrat ni dobila zadostne podpore. Slovenija ima v skupini WGB pomembno mesto, saj je bil na mesto predsednika skupine ponovno izvoljen Drago Kos.

9. decembra 2016 se je komisija odzvala povabilu hrvaške nevladne organizacije GONG, ki si prizadeva za opolnomočenje javnosti in njeno večje sodelovanje v političnih procesih, in v Zagrebu na posvetu o regulaciji lobiranja na Hrvaškem predstavila zakonsko ureditev lobiranja v Sloveniji ter nekatere dileme, ki so se pojavile v praksi. Na posvetu so sodelovali predstavniki hrvaških državnih institucij, predstavniki nevladnih organizacij in predstavniki hrvaškega združenja lobistov.

Sodelovanje komisije na dogodkih v tujini v zadnjem obdobju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar