Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Udeležba komisije na seminarju o poslovni integriteti v Ukrajini

Ljubljana, 9. februarja 2017 – Sodelavec komisije se je 25. in 26. januarja 2017 v Kijevu udeležil seminarja za strokovnjake na temo »Poslovna integriteta v Vzhodni Evropi in Centralni Aziji«, ki sta ga organizirali Banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Protikorupcijska mreža za Vzhodno Evropo in Centralno Azijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/ACN) skupaj z Razvojnim programom Združenih narodov (UNDP) in ukrajinskim varuhom poslovanja podjetij (Business Ombudsman).

Seminar je predstavljal otvoritveni dogodek v sklopu projekta, ki poteka v obdobju od leta 2016 do leta 2019 in vključuje vrsto aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti vezanih na integriteto v poslovanju v javnem in zasebnem sektorju na regionalni in državni ravni, za nadzor nad napredkom in implementacijo priporočil ter identifikacijo in spodbujanje novih dobrih praks.
Razpravljavci so se v okviru seminarja osredotočili na priporočila študije ACN z naslovom »Poslovna integriteta v Vzhodni Evropi in Centralni Aziji« ter na oblikovanje nadaljnjih korakov projekta, izvedene pa so bile različne delavnice, ki so predstavile najboljše mednarodne prakse vzpostavitve in vzdrževanja integritete ter okolja brez korupcije v javnem in zasebnem sektorju. Sodelavec komisije je na seminarju aktivno sodeloval v razpravah in bil poročevalec ene izmed delavnic, ki je obravnavala tematiko vzpostavitve ničelne tolerance zoper korupcijo v subjektih javnega in zasebnega sektorja.

Udeležba komisije na seminarju o poslovni integriteti v Ukrajini
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar