Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov

Ljubljana, 19. decembra 2016 – Komisija je sprejela načelno mnenje glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov.

Senat komisije je v torek, 13. decembra 2016, na seji sprejel naslednje načelno mnenje:

  • Stanje, ko se izvajalci zdravstvene dejavnosti pri svojem delu seznanijo z »zapleti z medicinskimi pripomočki« (vigilanca), in o tem ne obvestijo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, pri čemer je potrebno izvesti ustrezne zdravstvene storitve z namenom varovanja človeških življenj, ter imajo neposredne povezave s proizvajalci in/ali trgovci teh medicinskih pripomočkov, katerim izražajo interes za pridobitev donacijskih in/ali sponzorskih sredstev za namen izobraževanj in usposabljanj zdravstvenih delavcev, ustvarja korupcijska tveganja;

in priporočili:

  • zdravstveno osebje in drugo osebje (nabavna služba, vodstvo) v javni zdravstveni mreži je potrebno seznaniti, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni v roku 24 ur seznaniti Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke o zapletu z medicinskimi pripomočki,
  • ustrezno je potrebno urediti, da ne bodo stroški odprave zapleta z medicinskimi pripomočki, ki so posledica neustrezne kvalitete oziroma stvarnih napak na medicinskem pripomočku, za katere odgovarja proizvajalec, bremenili izključno javno zdravstveno blagajno. Proizvajalec in/ali njegov trgovec morata zaradi izdelka neustrezne kvalitete prevzeti tudi odgovornost za nastalo škodo in nositi finančne posledice. Zaradi neustrezne kvalitete medicinskih pripomočkov, ki so vgrajeni v paciente, imajo posledice (finančne in druge) tudi pacienti, kar bi bilo potrebno tudi ustrezno urediti (pacienti imajo pravico vedeti!).

Načelno mnenje je objavljeno tukaj.

 

Načelno mnenje glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar