Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje glede ugotavljanja tveganj pri lobiranju odvetnikov, zunanjih svetovalcev in članov posameznih združenj, društev oziroma podobnih članov združevanja

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje

Sistemsko načelno mnenje glede ugotavljanja tveganj pri lobiranju odvetnikov, zunanjih svetovalcev in članov posameznih združenj, društev oziroma podobnih članov združevanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar