Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na izjave generalnega državnega tožilca

Ljubljana, 2. junija 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) odločno zavrača očitke generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja »o nelegalnem in nelegitimnem postopku pred KPK« v primeru imenovanja direktorja vrhovnega državnega tožilstva in s tem v zvezi pojasnjuje:

Komisija za preprečevanje korupcije ostro in kategorično zavrača očitke, da je bil omenjeni postopek pred komisijo nelegalnen in nelegitimnen. Postopek, ki ga je komisija vodila, in zaključki, ki jih je sprejela, so legitimni. To sta potrdili tudi upravno in vrhovno sodišče, ki sta zavrnila pritožbe obravnavane osebe v tej isti zadevi in pritrdila argumentom komisije.

Komisija vodenje postopkov po ZIntPK izvaja v skladu z določbami 22., 23. in 25. člena Ustave RS in ne posega v ustavne pravice, ki gredo posameznikom, udeleženim v teh postopkih. Posameznik ima v teh postopkih zagotovljena vsa pravna sredstava in tudi sodno varstvo. Določba 22. člena Ustave RS (enako varstvo pravic) ni kršena, če je posamezniku osnutek ugotovitev vročen in se je z njegovo vsebino seznanil ter tudi izjavil. Tak posameznik ima tudi pravico do pravnega sredstva, saj lahko uveljavlja tudi sodno varstvo v upravnem sporu, kar je v skladu z določbo 25. člen Ustave RS. Če posameznik uporabi možnost vložitve tožbe v upravnem sporu in to možnost v postopkih pred komisijio ima, ni mogoče govoriti o kršitvi pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS. Tako je odločilo tudi Vrhovno sodišče RS v upravnem sporu, in sicer s sodbo, ki jo objavljamo.

Sodba

Odziv KPK na izjave generalnega državnega tožilca
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar