Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na sklep IP o ustavitvi inšpekcijskega nadzora

Ljubljana, 1. junija 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejela sklep o ustavitvi postopka inšpekcijskega nadzora Informacijskega pooblaščenca in že odpravila pomanjkljivosti aplikacije Supervizor.

Komisija je že med samim inšpekcijskim nadzorom izvedla spremembe v aplikaciji, s katerimi je odpravila nepravilnosti, ki so jih med nadzorom ugotovili inšpektorji Informacijskega pooblaščenca (IP).
Večina podatkov v aplikaciji Supervizor ostaja nespremenjena. Komisija se je skladno z argumenti IP odločila, da bo prikaz podatkov o prejemkih fizičnih oseb omejila na obdobje zadnjih 10 let, hkrati pa bo zaradi načela sorazmernosti mejo za objavo podatkov za zdaj znižala na 150.000 evrov (prikazani so torej podatki o transakcijah posameznikov, ki so v 10-letnem obdobju iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb, sklenjenih s subjekti javnega sektorja, prejeli več kot 150.000 evrov).

Objavljamo 171 novih fizičnih oseb

V aplikaciji Supervizor so od danes dostopni podatki o transakcijah 171 novih fizičnih oseb, ki so v zadnjih 10 letih iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb prejeli več kot 150.000 evrov. Podatki se bodo od zdaj naprej redno posodabljali tako, da bodo dodane nove osebe, katerih transakcije bodo presegle vrednost 150.000 evrov, podatki zanje pa bodo na voljo do konca meseca v katerem bo 10-letna vsota prejemkov padla pod 150.000 evrov.

Odziv KPK na sklep IP o ustavitvi inšpekcijskega nadzora
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar