Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Okrogla miza: ‘Država – (ne)odgovorna lastnica’ (video)

Komisija za preprečevanje korupcije je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in pod častnim pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske predstavila raziskavo “Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks“. Na to temo je potekala tudi okrogla miza z naslovom ‘Država – (ne)odgovorna lastnica’.  

Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je uvodoma poudaril, da ima odločilen vpliv na potek razvoja slovenskega gospodarstva dejstvo, da je po končanem procesu lastninjenja precejšen del lastništva slovenskega gospodarstva ostal v rokah države in bil s tem izpostavljen tveganjem, s katerimi se podjetja v povsem zasebni lasti ne soočajo. To so tveganja, ki izvirajo iz tesne povezanosti s političnimi elitami, in tveganja, ki izhajajo iz dejstva, da si politične stranke v Sloveniji prilastijo državna podjetja in z njimi tudi dobršen del javnega premoženja, meni Štefanec. Poudaril je tudi, da se komisija na tem področju izjemno trudi, da se ta tveganja ne bi uresničevala. Tako je v preteklosti v preiskovalnih postopkih, kjer je ugotovila številne nepravilnosti na omenjenih področjih, o njih obvestila javnost z namenom večjega zavedanja o pomenu odgovornosti, transparentnosti ter osebne in družbene integritete.

Začasni odpravnik poslov veleposlaništva Velike Britanije in Severne Irske Christopher Yvon je dejal, da je v Veliki Britaniji boj proti korupciji ob začetku finančne krize postal še pomembnejši. “Nobena država ni imuna na korupcijo, nedvomno pa imajo države z močnejšimi pravili in institucijami bistveno več možnosti za močan zasebni sektor, ki je dobičkonosen,” je dejal in dodal, da je korupcija ena glavnih težav, zakaj britanska podjetja ustavijo svoja vlaganja v tujino.

Predstavitev raziskav: “Idealno močvirje parcialnih političnih interesov”

V nadaljevanju dogodka so bili predstavljeni rezultati raziskave “Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks“. In sicer je dr. Urban Vehovar iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem predstavil analizo zgodovinskih in strukturnih procesov ter značilnosti oblikovanja poslovno-političnih in finančnih omrežij v Republiki Sloveniji v obdobju pred in po tranziciji. Dr. Polona Domadenik in dr. Matjaž Koman iz Ekonomske fakulteta Univerze v Ljubljani pa sta predstavila analizo procesa privatizacije slovenskih podjetij ter vloga subvencij in neposrednih tujih investicij. Raziskava kaže, da so večja podjetja, ki so ostala v posredni državni lasti, postala “idealno močvirje parcialnih političnih interesov”, je menila Domadenikova. Model lastninjenja je ohranil posredno in neposredno vmešavanje države v delovanje podjetij, podjetja z večjim deležem državnih nadzornikov pa poslujejo slabše.
Sledila je zanimiva razprava, v kateri so poleg omenjenih gostov sodelovali še dr. Igor Lamberger, namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Goran Novković z Gospodarske zbornice Slovenije, Sonja Šmuc z Združenja Manager in mag. Irena Prijović z Združenja nadzornikov Slovenije.

Oglejte si video posnetek s konference, ki so ga pripravili na GZS:  TUKAJ.

Govor predsednika Štefaneca in predstavitve sodelujočih raziskovalcev objavljamo v celoti.

Drzava_-_neodgovorni_lastnik_-_govor_predsednika_08122014.pdf Predsatvitev_Vehovar_1.pptx Predstvaitev_Koman.pptx Predstavitev Domadenik

Predstvaitev Koman

Predstavitev Vehovar

Država – neodgovorni lastnik – govor predsednika

Okrogla miza: ‘Država – (ne)odgovorna lastnica’ (video)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar