Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na oceno TI 2013

Ni še razlogov za veselje  

Transparency International (TI), krovna organizacija nevladne organizacije Društva Integriteta, je danes, 3. 12. 2014, objavila indeks zaznave korupcije za leto 2014 (CPI). Gre za vsakoletno raziskavo, ki meri zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju v posamezni državi. Med 175 državami, vključenimi v letošnjo raziskavo, se je Slovenija uvrstila na 39. mesto, kar je štiri mesta boljše kot lani, ko je zasedla 43 mesto.
Letos je Slovenija dosegla indeks 58, pri čemer rezultat »0« pomeni visoko koruptivnost države, rezultat »100« pa korupcijsko »zelo čisto« državo.
Z vidika Slovenije govorimo torej o rahlem izboljšanju, saj smo lani dosegli indeks 57.
Žal pa komisija pri svojem delu tega napredka še ni zaznala, korupcija in ne prevzemanje odgovornosti za svoja ravnanja na ključnih funkcijah v politiki in gospodarstvu je še vedno ena izmed temeljnih ovir Republike Slovenije, da bi dosegla boljši rezultat kot ga je. Že lansko leto je komisija v odzivu na indeks zaznave korupcije opozorila, da so za konkreten premik potrebni konkretni ukrepi na vseh ravneh.
Sicer gre pozdraviti, da je tudi nova vlada pristopila k nadaljevanju aktivnosti v zvezi z ukrepi za preprečevanje korupcije, a konkretnih ukrepov še ni, čeprav je Komisija že lani opozorila, da smo z njimi v zamudi.
Tudi letos ne moremo mimo tega, da je vrsta izpostavljenih politikov v predkazenskih in kazenskih postopkih, povezanih z domnevno zlorabo njihove funkcije kot ne moremo mimo tega, da so bili državljani to pripravljeni spregledati in so tako na lokalnih kot na državnih volitvah svoje zaupanje ponovno položili v roke izpostavljenih politikov.
S »sorazmerno ničelno toleranco« do korupcije v Sloveniji tudi v prihodnosti ne bomo ne krojili in ne delili vrha lestvice.

Odziv KPK na oceno TI 2013
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar