Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na revizijsko poročilo Računskega sodišča

Računsko sodišče (v nadaljevanju:RSRS) je danes objavilo poročilo o reviziji poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije. Ker se poročilo oziroma ugotovitve nanašajo na poslovanje komisije v času prejšnih senatov in ker je na nekaterih mestih poročilo skopo s pojasnili, ki jih je na posamezne postavke podala KPK, prilagamo celoten ugovor, ki ga je prejšnji senat komisije poslal na predlog poročila RSRS.

Kot je razvidno iz ugovora prejšnjega senata komisije, je večino neskladnosti, ki jih RSRS izpostavlja v današnjem poročilu, razkrila že zunanja revizija komisije, ki jo je po naročilu in na pobudo prejšnjega senata KPK že v letu 2011 izvedla Skupna notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS za obdobje delovanja KPK od začetka leta 2009 do sredine leta 2011. Velika večina neskladnosti, ki jih je ugotovilo RSRS izvira iz obdobja 2008 – 2010 (prejšnji senat pa je pričel z delom oktobra 2010).

Komisija je tako neskladnosti, ki jih navaja revizijsko poročilo RSRS odpravila povečini že pred začetkom ali v času poteka revizije RSRS in dokazila o izvedenih ukrepih že med samim revizijskim postopkom predložila RSRS. Glede pogodbe o najemu prostorov, sklenjene leta 2009, pa je komisija med samo revizijo, skladno z 21. členom Zakona o računskem sodišču, zaprosila za priporočilo za ureditev razmer, vendar tega nasveta oziroma priporočila ni prejela niti med postopkom revizije, prav tako pa ga ne vsebuje današnje poročilo RSRS.

Kot ugotavlja v ugovoru tudi prejšnji senat, komisija sklep o izvedbi in sam namen revizije vsekakor pozdravlja, ker tudi sama meni, da je nadzor nujen in potreben, predvsem pa koristen za uveljavljanje pravilnosti, gospodarnosti in s tem tudi dobre poslovne prakse proračunskih uporabnikov pri izvrševanju proračuna. Nenazadnje je komisija prav zaradi odsotnosti tovrstnega nadzora nekaj mesecev po nastopu prejšnjega senata sama naročila zunanji nadzor. Komisija bo RSRS ponovno posredovala dokazila o že izvedenih zahtevanih ukrepih, s katerimi so bile neskladnosti odpravljene in s katerimi je bilo RSRS že seznanjeno med postopkom revizije in po njej.

V prilogi pošiljamo celoten ugovor prejšnjega senata komisije na predlog poročila RSRS, ki je bil poslan Računskemu sodišču 28. 11. 2013. Ugovor smo zaradi vsebinske jasnosti oštevilčili tako, da ustreza vrstnemu redu točk današnjega poročila RSRS, obenem pa ugovor vsebuje pojasnila na katere točke, ki jih RSRS izvzelo iz danes objavljenega poročila.

Ugovor zoper predlog revizijskega porocila

Odziv KPK na revizijsko poročilo Računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar