Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izpolnjevanje elektronskega registra tveganj – pojasnilo

Vprašanje zavezancev:

Ob uvedbi elektronskega registra korupcijskih tveganj smo dobili več vprašanj, ali je potrebno komisiji ponovno pošiljati načrt integritete?

Odgovor:

Komisiji ni potrebno pošiljati načrta integritete, potrebno se je samo vključiti v elektronski register in vanj prepisati le vsebino registra ne pa vsebino celotnega načrta integritete. Kaj je register — register je zbir/seznam tveganj, za katere smo v načrtu integritete ugotovili, da jih še ne obvladujemo, zato smo jim določili ukrepe, nosilce in roke v katerih bomo te ukrepe uvedli. Register tveganj je del vašega obstoječega načrta integritete.

Načrt integritete zavezanec sproti posodablja sam in sprememb ne pošilja komisij.

Komisija je z elektronskim registrom tveganj vzpostavila poenoten in poenostavljen sistem vodenja podatkov o neobvladanih tveganjih in ukrepih za odpravo le teh tako za potrebe zavezancev kot za potrebe komisije. Vsak skrbnik zavezanca za načrt integritete ima sedaj na voljo dostop do elektronskega registra tveganj svoje institucije, ki mu je od 22.04.2014 naprej dostopen 24 ur na dan in v sodelovanju z vodstvom, svojo delovne skupino in drugimi zaposlenimi sproti dopolnjuje podatke o upravljanju s tveganji v svoji instituciji.

Izpolnjevanje elektronskega registra tveganj – pojasnilo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar