Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Govor predsednika KPK Borisa Štefaneca ob imenovanju njegovih namestnikov

Ob tej priložnosti želim najprej čestitati obema namestnikoma za imenovanje in izrazil svoje prepričanje ter pričakovanje, da bomo kot senat komisije, dobro sodelovali in delali. Predsednik me je prosil za nekaj besed o delovanju komisije v dveh mesecih od nastopa moje funkcije. Ker so se vprašanja na to temo pojavila v zadnjih dneh tudi v medijih, naj najprej pojasnim:

Komisija za preprečevanje korupcije je neodvisen, samostojen državni organ s približno 40-timi zaposlenimi, ki deluje na podlagi zakona. Dejstvo, da komisija 2 meseca ni imela popolnega senata, ne zmanjšuje niti pristojnosti niti delovnih obremenitev komisije in njenih zaposlenih.

Komisija kot organ ima po zakonu in poslovniku naloge, ki jih lahko in mora opravljati tudi v odsotnosti sklepčnega vodstva. Tako ves čas poteka obravnava prijav sumov korupcije in drugih kršitev po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, prav tako pa se nemoteno izvajajo tudi aktivnosti na področju preventive, vključno z izobraževanjem in dejavnostmi na področju načrtov integritete.

Komisija je v obdobju dveh mesecev od začetka mojega mandata zaključila okoli 170 postopkov ugotavljanja obstoja suma korupcije, odgovorila na 33 vprašanj s področja nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, in na več 100 vprašanj s področja načrtov integritete.

V tem času je komisija izvedla raziskavo o etičnosti in integriteti v sodstvu, v pripravi pa je tudi izvedba take raziskave med tožilci. Namen teh raziskav je podati sodstvu in tožilstvu jasna izhodišča in oporo pri oblikovanju poenotene politike etike in integritete v pravosodju.

V času po nastopu mojega mandata so bile uvedene tudi spremembe pri načrtih integritete. Komisija je na tem področju uvedla elektronski register tveganj, ki omogoča javnim institucijam in komisiji boljšo preglednost nad tveganji pri delovanju javnih institucij in ukrepi za odpravo teh tveganj. Zaposleni komisije pa ves čas nudijo aktivno podporo zavezancem pri delu z registrom.

V okviru preventivnih dejavnosti je komisija v teh dveh mesecih izvedla tudi več kot 15 izobraževanj o mehanizmih boja proti korupciji v Sloveniji in integriteti.

Z izobraževanji pa smo bili aktivni tudi na mednarodnem področju, tako smo izvedli več izobraževanj za delegacije iz nekaterih držav V Evrope ter na povabilo evropske komisije izobraževanje za predstavnike lokalnih oblasti iz držav Balkana.

V aprilu je komisija koordinirala odziv Republike Slovenije na osnutek poročila OECD glede uresničevanja Konvencije zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev, maja pa je komisija postala koordinator za Slovenijo tudi pri OECD raziskavi o integriteti gospodarstva, ki še poteka.

15 predlogov za soočenje s sistemsko korupcijo, ki jih je oblikoval prejšnji senat komisije, je še vedno aktualnih (z izjemo redkih, ki so bili že izpolnjeni) in predstavljajo dober okvir za nadaljnje delo komisije.
Obenem si bomo v naslednjih letih prizadevali (in upam, da se bosta namestnika z mano strinjala) tudi bolje ozavestiti prebivalce Slovenije o tem, kaj vse je korupcija, in doseči spremembo v njihovem ravnanju; na primer spremembo še vedno prevladujočega mnenja, da je pridobitev neke koristi za posameznika s pomočjo vez in poznanstev, mimo institucionaliziranih načinov delovanja, uspeh ali pa celo že kar pričakovano ravnanje.

Je pa taka sprememba posameznikovih mnenj in ravnanj dolgoročen in dolgotrajen proces.

Prav zato sem vesel, da je senat komisije postal sklepčen že v okviru tega izbirnega postopka, da lahko čimprej v polni sestavi nadaljujemo z delom. Sam sem imel priložnost imenovana namestnika spoznati že včeraj, še kot kandidata, za kar se predsedniku republike iskreno zahvaljujem, in po včerajšnjem prvem vtisu menim, da bomo lahko konstruktivno in v skladu najvišjimi standardi integritete sodelovali pri vodenju komisije.

Z imenovanjem novih namestnikov bo imela komisija zdaj možnost udejaniti še tistih 20% pooblastil, ki jih z nesklepčnim senatom ni mogla, zato močno upam, da bosta namestnika lahko nastopila svoji funkciji čim prej in bomo lahko kmalu prepričali še tiste preostale dvomljivce, da komisija deluje, in da nič manj zavzeto in nič manj učinkovito sledimo temeljnemu poslanstvu –krepitev integritete, obravnava sumov korupcije in podpora pri vzdrževanju in spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije.

Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Govor predsednika KPK Borisa Štefaneca ob imenovanju njegovih namestnikov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar