Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obdobno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem Astrid Bah, Tomaža Drolca in Uroša Rotnika

Na podlagi 3. točke 2. člena in 23. alineje 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) ter ob upoštevanju določb 32. – 37. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) za čas do 5. 6. 2010 oziroma določb 41. – 45. člena ZIntPK za čas po 5. 6. 2010 in na podlagi sklepa senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisije) z dne 27. 2. 2014 je Komisija za preprečevanje korupcije objavila obdobno poročilo kot zbir že sprejetih zaključnih poročil glede nadzora nad premoženjskim stanjem treh zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju.

 

Obdobno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem Astrid Bah, Tomaža Drolca in Uroša Rotnika
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar