Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na trditve OB Valdoltra

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je opravila analizo problematike, povezane z delovanjem Ortopedske bolnišnice Valdoltra (dalje OB Valdoltra) in njenih zaposlenih. Ugotovitve so zaskrbljujoče, komisija jih ni javno objavila, saj terjajo predvsem hiter odziv pristojnih institucij za vzpostavitev zakonitega stanja v javnem zdravstvenem sistemu. 

Komisija ugotavlja, da v nepravilnosti v povezavi z:

  • dodatnim (honorarnim) delom zdravnikov OB Valdoltra v zunanjih ambulantah in
  • čakalnimi vrstami na operacije kolena in kolka

niso vpleteni le posamezni zaposleni v OB Valdoltra. Nasprotno, gre za sistemske nepravilnosti, ki predstavljajo veliko tveganje za sistemsko korupcijo. OB Valdoltra namreč deluje kot sistem, ki zaposlenim omogoča sistematične kršitve delovnopravne in zdravstvene zakonodaje brez tveganja, da bi bili za kršitve sankcionirani.

Ugotovitve so bile v minulem tednu posredovane organom OB Valdoltra, Ministrstvu za zdravje ter nekaterim ostalim nadzornim in regulatornim institucijam, da te izvedejo potrebne ukrepe za vzpostavitev zakonitega stanja. Ugotovitve komisije so že po enem dnevu imeli v rokah nekateri mediji. Iz OB Valdoltra so medijem zatem sporočili, da menijo, »da so nekateri najbolj ključni podatki napačni in niso skladni z dejanskim stanjem.«

Tovrstna navedba je netočna, saj je komisija podatke za elektronsko obdelavo pridobila v OB Valdoltra. Komisija je za prve preliminarne ugotovitve obdelala podatke približno 3500 pacientov, operiranih na kolenu in kolku, na osnovi prejetih elektronskih podatkov v OB Valdoltra z dne 23. 5. 2013.

Z namenom pridobitve točnejših e-podatkov in z namenom dodatnega vpogleda v dokumentacijo OB Valdoltra je bil kasneje, 22.10. 2013, opravljen ponovni obisk OB Valdoltra, pri katerem so bili pridobljeni dodatni e-podatki in nekatere fotokopije listin. Po opravljenem obisku v OB Valdoltra je komisija od OB Valdoltra prejela e-dopis z obrazložitvijo, da je pri pripravi dokumentacije za potrebe komisije prišlo do napačnega definiranja izbora podatkov, zaradi česar je OB Valdoltra komisiji posredovala nove podatke »le za poseg primarna vstavitev kolena in kolka«, z navedbo, da je potrebno »delati primerjavo le s tem tipom operirancev«.

Komisija je v elektronsko obdelavo vključila:

  • vse operirane paciente v OB Valdoltra v času od 1. 1. 2011 do vključno 23. 5. 2013, ki so imeli poseg »primarna vstavitev kolena ali kolka« (teh pacientov je 1963)
  • vse pregledane paciente v nekaterih »zunanjih ambulantah«, katerih pregledi so bili opravljeni v času od 1. 1. 2011 do vključno 23. 5. 2013 (teh je cca. 20.000).

Z analizo je bilo obdelanih 1884 pacientov, ki so prejeli storitev »primarna vstavitev kolena ali kolka« v OB Valdoltra in so imeli zabeleženo oznako stopnjo nujnosti posega REDNO. V analizi torej niso bili obravnavani pacienti, ki so imeli oznako stopnje nujnosti HITRO in NUJNO.

Z namenom takojšnje odprave obstoječih pravnih in etično nedopustnih stanj je komisija na več nadzornih in regulatornih organov naslovila več priporočil ter zahtev.

Odziv KPK na trditve OB Valdoltra
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar