Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na izjavo ministra Sama Omerzela

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel se je v medijskem odzivu na vložitev anonimne kazenske ovadbe zoper njega v zvezi s posli podjetja Lastinski z državnim Dars d.d. skliceval tudi na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (dalje KPK) z besedami, da je »KPK povsem jasno zapisala, da nisem kršil nobenega zakona«.

Ta ministrova izjava je neprimerna, zato potrebuje popravek, saj se KPK ni nikoli izrekla v smeri, da ni bil kršen noben zakon, temveč je presojala konkretni posel z vidika omejitev poslovanja, ki jih določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ta zakon namreč ne prepoveduje poslovanja med podjetjema Lastinski in Dars. Tovrstna ugotovitev KPK pa v ničemer ne izključuje morebitnih drugih, tudi kazenskih postopkov, če so podani znaki kaznivega dejanja.

Odziv KPK na izjavo ministra Sama Omerzela
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar