Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK o današnjih postopkih policije, ki preiskuje sum nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: KPK) je pred meseci vzpostavila kontakt s prijaviteljem, ki ga ščiti kot prikritega prijavitelja (žvižgač oziroma t. i. whistleblower). Ker je prijavitelj podal informacije o zlorabi evropskih sredstev, iz česar so izhajali sumi storitve kaznivih dejanj, se je KPK povezala s policijo, ki je pričela z izvajanjem svojih pristojnosti odkrivanja kaznivih dejanj. V konkretnem primeru je hvalevreden in zgleden postopek policije, ki je ravnala tako, da identiteta prijavitelja ni bila razkrita.

Ob tem KPK ponovno poudarja pomen zakonske zaščite prijaviteljev, ki je urejena v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ureditev zaščite prijaviteljev je v slovenski zakonodaji glede na primerljive države dobro urejena, kazalo pa bi jo še izboljšati predvsem v primerih nepravilnosti v zasebnem sektorju.

Žvižgači imajo pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju korupcije ter kaznivih dejanj s področja gospodarstva. Njihova vloga je pomembna tudi pri zaščiti javnih financ, vključno z evropskimi sredstvi. Pri tem KPK zaščitenim prijaviteljem nudi vso možno zaščito in podporo.

KPK o današnjih postopkih policije, ki preiskuje sum nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar