Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Subvencije podjetju, povezanemu z ministrom Stepišnikom, in kako se je mehčal zakon

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) smo s presenečenjem prebrali poziv Slovenske ljudske stranke (dalje: SLS), da naj komisija v primeru, da ne bo ugotovila kršitev glede podelitve subvencij podjetju, povezanem z ministrom Stankom Stepišnikom, zahteva ustrezno spremembo zakona. Prav poslanci SLS so bili namreč leta 2011 tisti, ki so pričeli postopek za mehčanje zakona, ki je uzakonil to, kar se dogaja danes. 

V tej povezavi se nam zdi potrebno osvežiti spomin, kako je prišlo do trenutne zakonske rešitve oziroma na spreminjanje 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (dalje: ZIntPK). Če bi namreč še veljala prvotna verzija tega člena, ki je stopila v veljavo 5. 6. 2010, podjetje, s katerim je povezan minister Stepišnik, ne bi smelo prejeti sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je bilo po takratnem členu vsakršno poslovanje med organom in funkcionarjevim podjetjem absolutno prepovedano (razen pomoči ob naravnih nesrečah). Določba 35. člena ZIntPK je bila omiljena aprila 2011, pri čemer je predlog za spremembo 35. člena ZIntPK, kot zapisano, najprej vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jakobom Presečnikom (SLS), ki je v predlogu izpostavila prestrogo ureditev omejitev poslovanja v ZIntPK, saj je ta med drugim preprečevala, da bi funkcionarji lokalne samouprave (župani, podžupani, občinski svetniki) pridobivali na primer kmetijske subvencije od občine, v kateri opravljajo funkcijo (op. – navedeni predlog je dostopen na spletni povezavi http://imss.dz-rs.si/imis/0a95ed3142845f13047e.pdf in vsebuje tudi popis zaznanih »problemov« v praksi). Predlagana poslanska novela je med drugim predvidevala rešitev, po kateri bi komisija lahko v določenih primerih izdala dovoljenje za poslovanje ali dodelitev sredstev funkcionarjem s strani organa, pri katerem opravljajo funkcijo, čemur smo se na komisiji uprli, saj bi tovrstna pristojnost pomenila še dodatne pritiske na naše delo, hkrati pa ni primerno, da o dovoljenosti poslovanja odloča državni organ, saj morajo na tem področju veljati za vse enaki zakonsko določeni kriteriji. Posledično je bila na koncu sprejeta vsebinska rešitev, ki jo 35. člen ZIntPK vsebuje še danes in je omogočila tudi podelitev subvencije podjetju, s katerim je povezan minister Stepišnik.

Do omilitve 35. člena ZIntPK je torej prišlo na podlagi angažiranja poslancev SLS (ki so se jim pridružili tudi številni drugi poslanci), zato preseneča, da sedaj ista stranka poziva k (ponovni) zaostritvi zakonske ureditve – kar komisija sicer podpira. Ob tem še opozarjamo, da z ustavnopravnega vidika zakon ne more določati drugačnih kriterijev za funkcionarje na lokalni in državni ravni.

Komisija bo v konkretnem primeru, kot je napovedala že pred dnevi, uvedla postopek preverbe obstoja nasprotja interesov pri opravljanju javnih nalog ministra Stanka Stepišnika v povezavi z dodelitvijo razvojnih sredstev podjetju, s katerim je minister povezan.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Subvencije podjetju, povezanemu z ministrom Stepišnikom, in kako se je mehčal zakon
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar