Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK opravila razgovor z županom MOK Borisom Popovičem

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) je danes v okviru nadzora premoženjskega stanja opravila razgovor z županom Mestne občine Koper (dalje: MOK) Borisom Popovičem. Vabljeni zavezanec se je razgovora udeležil in odgovarjal na vprašanja komisije. Razgovor je potekal korektno. Glede zadev, ki so ostale nepojasnjene, bo zavezancu posredovan pisni poziv z ustreznim časovnim rokom za podajo pojasnil.

Postopki nadzora premoženjskega stanja so namenjeni ugotavljanju, ali je zavezanec izpolnil svoje zakonske dolžnosti prijave premoženjskega stanja in njegovih sprememb, ugotavljanju morebitnega razhajanja med prijavljenim in dejanskim premoženjem ter ugotavljanju morebitnega nesorazmernega povečanja premoženjskega stanja oziroma prenašanja premoženja z namenom prikrivanja na družinske člane. Dokazno breme je v teh postopkih na strani zavezanca.

KPK opravila razgovor z županom MOK Borisom Popovičem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar