Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv vodstva KPK glede izjav Zorana Jankovića

Župan Ljubljane Zoran Janković je po poročanju medijev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije povabil na soočenje oziroma javni pogovor, kjer bi se pogovarjali o ugotovitvah komisije v povezavi z njegovim premoženjskim stanjem, mogoče pa še o integriteti in korupciji.

Vodstvo komisije – ki je tričlansko – je prepričano, da se Zoran Janković kot dolgoletni javni funkcionar in politik zaveda, da je imel možnost in priložnost za dajanje pojasnil v zvezi s svojim premoženjem v postopku pred komisijo, kar je tudi izkoristil – tako ustno kot pisno. Prav tako je zoper komisijo sprožil vrsto pravnih sporov; doslej je bil v treh neuspešen in čaka na odločitev Vrhovnega sodišča. Spomnimo – komisija je Zorana Jankovića v svojem poročilu obremenila večkratnih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki so povezane predvsem z javno funkcijo, ki jo še vedno opravlja in v okviru katere sklicuje novinarske konference ter na njih poziva predstojnike državnih nadzornih organov na pogovor.

Vabilo, ki ga je izrekel prek medijev, zato vodstvo komisije razume kot neprimerno in se nanj ne bo odzvalo. Komisija za preprečevanje korupcije je neodvisen državni organ, ki deluje na podlagi in po postopku, ki ga določata zakon in poslovnik, odločitve pa sprejema tričlanski senat komisije na podlagi predlogov strokovnih služb komisije. Ne predsednik komisije, ne kakšen njen drug predstavnik se izven zakonsko določenega postopka ne bo udeleževal osebnih ali javnih srečanj, na katerih bi se z osebami, ki so ali so bile v obravnavi pred komisijo, pogovarjali, pregovarjali, sklepali posle ali dogovore …

Odziv vodstva KPK glede izjav Zorana Jankovića
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar