Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

GRECO s priporočili Sloveniji o poslancih, sodnikih in tožilcih

GRECO (dalje: Skupina držav proti korupciji) je v IV. krogu ocenjevanja na Slovenijo naslovil pomembna priporočila na področjih, ki jih tudi Komisija za preprečevanje korupcije prepoznava kot problematična, slabo urejena in nujno potrebujejo aktiven pristop za izboljšanje stanja.

 Priporočila so razdeljena na tri področja – glede poslancev, sodnikov in glede tožilcev.

  • Tako GRECO glede poslancev med drugim priporoča, da se sprejme kodeks/standardi ravnanja poslancev in državnih svetnikov, vključno z napotki glede na primer nasprotja interesov, daril in drugih ugodnosti, zlorabe podatkov in javnih sredstev, ter da se pripravi redna in periodična usposabljanja o etiki in integriteti.
  • Glede sodnikov GRECO med drugim priporoča, naj slovenske oblasti zaradi zmanjšanja možnosti političnega vplivanja razmislijo o ponovni proučitvi postopka imenovanja sodnikov Vrhovnega sodišča, da se za vse sodnike oblikujejo jasni standardi/kodeks profesionalnega ravnanja in zanje vpelje usposabljanje o etiki in integriteti ter da se oblikuje in javno objavi politika zaznavanja in upravljanja s korupcijskimi tveganji ter ranljivostmi za korupcijo v sodstvu.
  • Glede tožilcev GRECO med drugim priporoča, da Generalni državni tožilec nadalje razvije splošna navodila o politiki pregona, še posebej glede uporabe diskrecije, postopka v zvezi s sporazumom o priznanju krivde in zavrženja ovadbe, ter da zagotovi njihovo javno objavo in spremlja njihovo izvajanje; da Državnotožilski svet, v sodelovanju z drugimi relevantnimi institucijami, vključno s KPK, za tožilce oblikuje smernice o nasprotju interesov glede pričakovanega ravnanja izven tožilstva in da se sprejme strategija komuniciranja tožilstva z javnostmi ter izvede potrebno usposabljanje.

GRECO je ob tem slovenske oblasti posebej pozval, da naj se Komisiji za preprečevanje korupcije – da bo lahko učinkovito izvajala svoje naloge glede poslancev, sodnikov in tožilcev – nujno povečajo njene finančne in kadrovske zmožnosti na področjih nadzora nad premoženjskim stanjem, lobiranja in nasprotja interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije ob tej priložnosti opozarja, da Republika Slovenija še vedno ni implementirala priporočil III. kroga ocenjevanj GRECO iz leta 2006 glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, zaradi česar je GRECO že sprožil postopke zoper državo. Komisija je na to dejstvo opozarjala vse zadnje tri vlade.

Prav tako komisija izpostavlja, da je GRECO zadnje poročilo s priporočili Sloveniji posredoval že oktobra 2012 – vse do preteklega tedna pa se kljub večkratnim intervencijam in opozorilom KPK Vlada RS z njim ni seznanila, zaradi česar poročila ni bilo možno objaviti. Hkrati mora Republika Slovenija o implementaciji priporočil iz IV. kroga poročati že do aprila prihodnje leto.

Celotno poročilo je dostopno na spletnih straneh GRECO.

GRECO s priporočili Sloveniji o poslancih, sodnikih in tožilcih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar