Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

1. Mag. Darinka Miklavčič kot generalna direktorica in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je v času od pričetka sodelovanja z dr. D. M. 1. 10. 2007 do prenehanja pooblastila za zastopanje pravne osebe 11. 8. 2009 kršila dolžno ravnanje najmanj s tem, ko:

  • je z dr. D. M. sklenila tri avtorske pogodbe za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav je bila seznanjena s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika;
  •  je vedela, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, pa je kljub temu dopustila, da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence ter dovoljenja za delo (pri čemer so se predpisi želeli zaobiti z uporabo instituta avtorske pogodbe).

2. Mag. Simon Vrhunec kot generalni direktor in s tem odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je kršil dolžno ravnanje, ko:

  • je z dr. D. M. sklenil avtorsko pogodbo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav je bil seznanjen s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika;
  • je vedel, da dr. D. M. nima ustrezne licence in dovoljenja za delo, vendar je kljub temu dopustil, da za Univerzitetni klinični center Ljubljana opravlja delo, za katero je bila skladno z veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev licence in dovoljenja za delo.

Obe odgovorni osebi sta svojim ravnanjem dr. D. M. omogočili plačilo v skupnem znesku vsaj 1.246.114,44 evrov, izplačanih dr. D. M. v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni (opravljenih 358 operacij) v obdobju od oktobra 2007 do decembra 2011, čeprav ni dosegal ciljev programa in Univerzitetni klinični center še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak.

S tem so izpolnjeni znaki korupcije, kot jo je določal v obdobju 2007–2009 veljavni 2. člen Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), ter znaki korupcije, kot jo je do 5. 6. 2010 določal 2. člen ZPKor in kot jo po 5. 6. 2010 določa 1. točka 4. člena ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa in odgovora obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar