Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti

Jasna Fedran, doktorska študentka Fakultete za državne in evropske študije je na drugi doktorski znanstveno-raziskovalni mednarodni konferenci Fakultete za državne in evropske študije z naslovom »II. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin«, ki je potekala 16. maja 2013 na Brdu pri Kranju, predstavila prispevek z naslovom »Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti«. Avtorica namreč v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravlja tudi doktorat na temo načrtov integritete.  

»Glede na trende prisotnosti korupcije oziroma kazalce stanja korupcije v Republiki Sloveniji ter ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je ocena stanja korupcije posamezne države v veliki meri odraz (ne)delovanja institucij pravne države, integritete javnega sektorja, kakovosti vladanja in konkurenčnosti poslovnega okolja, je namen tega prispevka predstaviti enega izmed pomembnih in novejših orodij za pravočasno prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje korupcijskih tveganj ter protipravnih in neetičnih ravnanj, tj. načrt integritete – ne zgolj zaradi zahteve po izpolnitvi zakonskih določil, temveč tudi zaradi nujnosti in dolžnosti povrnitve zaupanja v institucije – zlasti v javni sektor.

Omenjeni prispevek tako ne pojasnjuje zgolj pomena in vrednosti posameznih predpisanih aktivnosti v zvezi z izdelavo načrtov integritete z vidika preprečevanja korupcije za javne institucije, temveč odstira tudi njihovo širšo družbeno koristnost – na podlagi česar se je, ne glede na stanje vrednotne in etične krize ter anomije, v kateri se nahajamo, vendarle mogoče nadejati ne le k izboljšanju omenjenih kazalcev stanja korupcije, ampak tudi k »self-evident«-pričakovani izgradnji organizacij z integriteto in nični stopnji tolerance do korupcije, odgovornosti deležnikov družbe za lastna ravnanja, etičnemu vedenju, dobrim poslovnim praksam in nenazadnje – h kritičnemu premisleku slovenske družbene skupnosti o odnosu do naših generacij, katerih naša neodgovornost naj ne bi nikoli postala njihovo pretežko breme,« opozarja Fedranova.

Prispevek si lahko preberete v priponki.

Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti

Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar