Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Upravno sodišče zavrnilo tožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je danes, 15. 4. 2013, prejela sodbo Upravnega sodišča, s katero je to zavrnilo tožbo Zorana Jankovića v zvezi z Zaključnim poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank (v nadaljevanju: Zaključno poročilo).

Upravno sodišče je ocenilo, da je bil nadzor komisije nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank izpeljan v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Sodišče nadalje ugotavlja, da so bile spoštovane vse v ZIntPK predvidene postopkovne določbe, ki obenem predstavljajo tudi izpeljavo načela varstva pravic stranke, varstva javne koristi in načela zaslišanja stranke po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Sodišče obenem tudi ugotavlja, da je komisija v ugotovitvah Zaključnega poročila opisala ves potek postopka nadzora in se opredelila do vseh tožnikovih navedb in pojasnil, danih v postopku.
Sodišče je prav tako ugotovilo, da ni prišlo do kršitev Ustave, ki jih očita tožnik, in se obenem opredelilo, da ne vidi posebnih razlogov za začetek postopka ustavne presoje ZIntPK.
Zoran Janković je tožbo glede Zaključnega poročila vložil že pred časom skupaj z zahtevkom za izdajo začasne odredbe. Slednjega sta tako Upravno kot Vrhovno sodišče že zavrnila; današnja zavrnitev tožbe glede Zaključnega poročila tako predstavlja še eno, v zadnjih treh mesecih že šesto, pomembno potrditev delovanja komisije v tem primeru.
Upravno sodišče zavrnilo tožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar