Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v postopku oddaje stvarnega premoženja v najem družbi Lonček Kuhaj, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so kot uradne osebe javnega sektorja pri oddaji opremljenih delovnih prostorov fakultete v najem ravnale v nasprotju z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in dale prednost ter s tem omogočile korist zasebni družbi Lonček kuhaj, d.o.o.
  • S tem, ko so odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko UL opustile dolžno ravnanje in omogočile korist zasebni družbi Lonček kuhaj, d.o.o., so izpolnjeni vsi znaki korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v postopku oddaje stvarnega premoženja v najem družbi Lonček Kuhaj, d.o.o.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar