Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Izjave poslanca Zvonka Černača ne držijo, KPK je delovala zakonito

V včerajšnji oddaji »Pogovor z opozicijo« na Televiziji Slovenija je poslanec in podpredsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Zvonko Černač izjavil, da postopek nadzora nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank, ki ga je vodila Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), »ni bil voden v skladu z določbami zakona, ki določa ta postopek«.

Zaradi korektne obveščenosti javnosti komisija poudarja, da izjava poslanca Černača ni resnična in da je postopek vodila zakonito, kar je že potrdilo Upravno sodišče. Nadzorovana zavezanca Zoran Janković in Ivan Janez Janša sta namreč zoper poročilo komisije sprožila upravni spor. Upravno sodišče je obe tožbi že zavrnilo in ugotovilo, da je bil nadzor komisije nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank izpeljan v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Spoštovane so bile vse v ZIntPK predvidene postopkovne določbe, ki obenem predstavljajo tudi izpeljavo načela varstva pravic stranke, varstva javne koristi in načela zaslišanja stranke po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Komisija je, tako sodišče, v ugotovitvah Zaključnega poročila opisala ves potek postopka nadzora in se opredelila do vseh tožnikovih navedb in pojasnil, danih v postopku.

Prav tako je sodišče ugotovilo, da ni prišlo do kršitev Ustave, ki jih očita tožnik, in se obenem opredelilo, da ne vidi posebnih razlogov za začetek postopka ustavne presoje ZIntPK. V treh mesecih so sodišča izdala že šest pozitivnih odločitev v povezavi s poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem.

Izjave poslanca Zvonka Černača ne držijo, KPK je delovala zakonito
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar