Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb podjetja Plinovodi, d.o.o. pri zaposlovanju ožjih družinskih članov državnih funkcionarjev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Odgovorne osebe podjetja Plinovodi, d.o.o. – podjetja v posredni večinski lasti države in lokalnih skupnosti – so za zaposlitev v podjetju izbrale osebi, ki nista izpolnjevali pogojev iz sistemizacije, zaposlitvi pa sta bili izvedeni v kontekstu več kršitev dolžnega ravnanja. Omenjeni zaposlitvi sta bili izvedeni po objavi razpisov s pogoji, ki so bistveno odstopali od pogojev iz sistemizacije, postopek pa je tekel ob diskriminatorni obravnavi drugih iskalcev zaposlitve. Izbrana kandidata sta ožja družinska člana državnih funkcionarjev, ki zasedata položaje, na katerih imata vpliv na delo in strateški razvoj podjetja Plinovodi, d.o.o. ter na imenovanje in razrešitev njegovega poslovodstva.

S takim ravnanjem so odgovorne osebe podjetja kršile dolžno ravnanje ter omenjenima osebama omogočile premoženjsko in nepremoženjsko korist v obliki pridobitve zaposlitve za določen oziroma nedoločen čas v nasprotju s predpisi, kar ustreza opredelitvi korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb podjetja Plinovodi, d.o.o. pri zaposlovanju ožjih družinskih članov državnih funkcionarjev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar