Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov javne uslužbenke Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, doc. dr. Marije Prezelj, spec. med. biokem., svetnice

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • doc. dr. Marija Prezelj, spec. med. biokem., svetnica, je kot javna uslužbenka (predstojnica Inštituta za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani – uradna oseba) sodelovala v strokovni komisiji, ki je za najugodnejšega kandidata za nabavo laboratorijske opreme izbrala podjetje KOBIS inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., katerega edini družbenik je njen zakonski partner Marko Prezelj. Sklenitev pogodbe o nabavi blaga pa je imela za posledico izplačilo temu podjetju v skupni vrednosti 149.349,60 EUR.
  • Opisano ravnanje izpolnjuje vse znake nasprotja interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov javne uslužbenke Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, doc. dr. Marije Prezelj, spec. med. biokem., svetnice
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar