Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Antona Kampuša, župana Občine Gornja Radgona, in Feliksa Petka, nekdanjega predsednika in člana nadzornega sveta podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Anton Kampuš, župan Občine Gornja Radgona, je z nezakonitim sprejetjem sklepa in podpisom Podjemne pogodbe št. 363/2009-P za obdobje enega leta (7. 7. 2008–7. 7. 2009) kršil dolžno ravnanje uradne osebe z namenom neposredno dane premoženjske koristi Feliksu Petku, predlagatelju sprejetja sklepa in s tem pobudniku kršitve dolžnega ravnanja župana, v višini12.706,20 evra.
  • Omenjeni ravnanji Antona Kampuša, župana Občine Gornja Radgona, ter Feliksa Petka, nekdanjega predsednika in člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o., ustrezata definiciji korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Antona Kampuša, župana Občine Gornja Radgona, in Feliksa Petka, nekdanjega predsednika in člana nadzornega sveta podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar