Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi dr. Martine Cvelbar, nekdanje direktorice JAZMP, ter dr. Vesne Koblar, nekdanje namestnice direktorice JAZMP, in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Dr. Martina Cvelbar, (nekdanja) direktorica Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP), je v nasprotju z dolžnim ravnanjem uradne osebe v imenu JAZMP sklenila pogodbo o zaposlitvi z dr. Vesno Koblar, (nekdanjo) namestnico direktorice JAZMP, in ji s tem omogočila korist, ki bi ji lahko, povsem upravičeno/zakonito, pripadala šele po poteku mandata direktorice JAZMP.
  • Dr. Vesna Koblar, (nekdanja) namestnica direktorice JAZMP, je v nasprotju z dolžnim ravnanjem uradne osebe v imenu JAZMP sklenila pogodbo o zaposlitvi z dr. Martino Cvelbar, (nekdanjo) direktorico JAZMP, in ji s tem omogočila korist, ki bi ji lahko, povsem upravičeno/zakonito, pripadala šele po poteku njenega mandata.
  • Omenjeni ravnanji dr. Martine Cvelbar in dr. Vesne Koblar predstavljata zlorabo pooblastil v nasprotju z zakonom in pravno dopustnimi cilji ter v nasprotju z minimalnimi standardi integritete poslovodne osebe subjekta javnega sektorja, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi dr. Martine Cvelbar, nekdanje direktorice JAZMP, ter dr. Vesne Koblar, nekdanje namestnice direktorice JAZMP, in odgovora obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar